February 22, 2016

קיץ שנת 1998 היה מעולה. שרתתי בקבע, היתה לי חברה רצינית ראשונה והיתה אהבה גדולה. היה לי ברור שאני הולך לכבוש את העולם כי זה היה עוד הרבה לפני שהבנתי שזה לא יקרה, אבל באותו הזמן באמת שלא היה אכפת לי מכלום כי האמנתי וכי הייתי מאושר. לאו דוקא בסדר הזה.

ד' הגיעה מבית כופר ו...

December 19, 2015

הרגעים הנעימים ביותר באכילה נוצרים כשהאוכל מתאים את עצמו למצב הרוח ונוצרת הרמוניה של החוץ שהוא האוכל שנכנס אל פנים הגוף. ברגעים נדירים ההרמוניה לא נשארת כמות שהיא אלא מתעצמת ונוצרת סינרגיה שמובילה את הסועד למחוזות אחרים מאלה שבו הוא טועם את המנה.

ערב שישי לפני שנים ואני...

Please reload

Please reload

פוסטים קודמים